מדריך אינטרנטי בתחום הפנסיה

פנסיה

היוועצות ברואה חשבון לפני החלטה על תוכנית פנסיה

פנסיה

יועצי פנסיה מעניקים שירות חשוב לקהל העובדים – שירות זה כולל ייעוץ והתאמה של תוכנית הפנסיה עבור צורכי החוסכים- הלקוחות שלהם. יועצי הפנסיה מתמקדים בבירור צורכי החיסכון והפנסיה ארוכת הטווח של החוסכים ומשקללים, בתהליך הייעוץ, מרכיבים שונים ובהם: מסגרות פנסיה נוספות, מצבת הנכסים של החוסך, מידת הסיכון שבהם, אופק ההתפרנסות העתידי של החוסך, סיכוייו לשפר את הכנסתו בהמשך הקריירה ועוד ועוד.

שיקולים אלה נלקחים בחשבון יחד עם נתונים בסיסיים כגון: גיל החוסך, משכורתו החודשית, מצבו המשפחתי ועוד. בסופו של דבר, יועץ הפנסיה אמור לתת ללקוח שלו המלצה ונימוקים לאיזו תוכנית פנסיה כדאי לו להצטרף.

כאמור, לגבי שכירים, ייעוץ הפנסיה הנ"ל אמור לספק ולתת מענה לשאלות הבסיסיות שהחוסך מתלבט בהם. השכיר לא תלוי באופן ישיר בשיקולי המיסוי של הפירמה בה הוא עובד ולעיתים לא תלוי אפילו במידת הרווחיות שלה. אולם לגבי עצמאי או בעל חברה הייעוץ הזה הוא חלק אחד במשוואה – ייעוץ זה עונה על החלק של לאן ואיך לחלק את כספי חיסכון הפנסיה. החלק השני, שאינו נופל בחשיבותו, הוא החלק של מה וכמה כדאי לעסק להפריש בגין חסכון זה. כאן נכנס לתמונה רואה חשבון של החברה שאמור לתת מענה לסוג שאלות זה.

לחיסכון הפנסיוני יש כידוע שני חלקים. חלק שמופרש על ידי העובד וחלק שמופרש על ידי המעביד. כאשר החוסך הוא בעל העסק הרי הוא משלם את שני החלקים בסופו של דבר. רואה חשבון של החברה יכול לתת ייעוץ משמעותי שמביא בחשבון את היבטי חבות המס של החברה ושל היחיד, וכן את ההשלכות על דוחות החברה, המאזן, ובמידה ויש גם נושים ובעלי מניות נוספים אז כמובן גם ההשלכות על מבנה ההון של החברה.
להפרשות הפנסיה יש מעמד מיוחד בחוק והן חסינות מפני נושים, אך לא בכל שיעור ולא בכל מצב, ולכן על מנת ליהנות מהחסינות הזו יש צורך לקבל מידע מקצועי מרואה חשבון ולוודא שמתקיימים התנאים בחוק המאפשרים לשריין את ההפרשות הללו כדין ולהבטיח את עתיד החוסך בעדיפות על פני עתיד הנושים או אפילו קיום החברה. רואה חשבון אמון על המידע המקצועי הזה.

מכיוון שבעל העסק העצמאי יכול בד"כ לקבל החלטות כרצונו הרי יש חשיבות גדולה להיוועץ עם רואה חשבון של החברה במקביל ליועץ הפנסיוני ולגבש יחד איתו ויחד עם היועץ הפנסיוני בעצה אחת את הדרך הטובה והכדאית לחברה ולפרט החוסך.