מדריך אינטרנטי בתחום הפנסיה

פנסיה

חישוב נפרד על פנסיה

פנסיה
בימים אלו עומדת להיות מוכרעת בבית המשפט העליון שאלה הנוגעת לאלפי בתים בישראל - שאלת מיסויה של פנסיה שמקבלת אישה-גרושה ממעבידו לשעבר של בעלה.
הלכה ידועה ומקובלת היא כי פנסיה שנצברה במהלך חיי הנישואין נכללת ברכושם המשותף של שני בני הזוג, וחל עליה משטר חלוקת הרכוש הרלוונטי (עד לחקיקת חוק יחסי ממון בשנת 1973 ? "הלכת השיתוף").
הלכה זו עמדה בבסיס החלטת בית המשפט המחוזי בע"מ 1128/02 צה"ל ? מת"ש נ' ס.ת. ואח', בה נקבע כי לאישה זכות קניינית ישירה ועצמאית במחצית הפנסיה שמקבל בעלה לשעבר מצה"ל, אשר נצברה בתקופה בה היו השניים נשואים.
ביהמ"ש קבע כי זכותה הקניינית של האישה בחלקה בגימלה זהה ושווה לזכותו של הגבר בחלקו בגימלה, ומשכך אין הצדקה ? או עילה ? להפליית האישה, על-ידי התליית זכותה הקניינית ברצונו הטוב של הגבר.
לפיכך הורה בית המשפט לצה"ל להעביר לאישה ישירות את חלקה בפנסיה של בעלה לשעבר.
השאלה המעניינת שעלתה בהמשך, היא כיצד יש לבצע את "ההתחשבנות המיסויית" ביחס לחלקה של האישה בגימלה ? האם יש להעביר אליה את חלקה בסכום "ברוטו" (ואז למסותה על-פי מדרגות המס שלה), או שיש להעבירו בסכום "נטו" (כלומר, לאחר מיסוי חלקה לפי מדרגות המס של הגבר). כלומר, השאלה היא האם זכאית האישה ל"חישוב נפרד" על חלקה בפנסיה של הגבר.
ביהמ"ש המחוזי השיב על שאלה זו בשלילה. נפסק כי מקור הפנסיה הוא ביגיעתו האישית של הגבר בלבד, ולכן יש למסותה כאילו היתה כולה הכנסתו של הגבר. לדעת ביהמ"ש ההכרה בזכותה של האישה למחצית הפנסיה המשולמת לגבר אינה הופכת אותה שותפה לעבודתו וליגיעתו האישית. מכאן, הגיע בית המשפט למסקנה כי האישה זכאית לקבל את חלקה בפנסיה, לאחר תשלום המס עליה על-פי מדרגות המס של הגבר.
על החלטה זו הוגש ערעור לבית משפט העליון, העומד להיות מוכרע בימים אלו. למעשה, מתבקש בית המשפט להכריע בסוגיה אשר משמעותה והשלכותיה חורגות מתחום המיסוי. מדובר באופן בו תופסת המדינה את מהות שיתוף הפעולה הכלכלי בין בני זוג. ברוח הערעור ניתן לומר, כי בני הזוג תורמים למשק הבית בדרכים שונות, ולפיכך מהווים שותפים שווי זכויות לכל הכרוך בתפעולו. לאור זאת, מתבקשת ההכרה בכל אחד מהם כשותף עצמאי במפעל הזוגי. הכרה זו מקבלת משנה תוקף, ואף מעלה שאלות חברתיות חדשות, כאשר בני הזוג נפרדים. במקרה זה, ההחלטה למסות אותם במדרגת מס משותפת, הנגזרת מהיקף הכנסותיו של צד אחד, עלולה להתפרש כעמדה פטרנליסטית המשמרת מצב של תלות בין בני הזוג, ובכך לא מאפשרת להם להיפרד באמת.


אודות הכותב:
אברהם אלתר, עו"ד avi@altertax.co.il
איתי הוכברג, עו"ד
משרד דר' א. אלתר ושות' עורכי דין http://www.altertax.co.il

מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשי