מדריך אינטרנטי בתחום הפנסיה

פנסיה

איך בוחרים קרן פנסיה

פנסיה
כל עובד בחברה צריך לשאוף להצטרף לקרן הפנסיה אשר תספק לו במהלך תקופת עבודתו את ההגנה המקסימלית חס וחלילה במקרה של נכות, תספק משפחתו במהלך תקופת עבודתו את ההגנה המקסימלית, במקרה של מוות, תשלם לו במהלך התקופה שלאחר פרישתו מהעבודה את פנסיית הזקנה הגבוהה ביותר ותשלם לבני משפחתו חס וחלילה במקרה של מוות את פנסיית שארי הפנסיונר הגבוהה ביותר, והכל בהתאם לצרכי העובד.

בכדי שכל עובד יוכל להגשים מטרה זו עליו לבחון ולהביא בחשבון את מכלול הגורמים העשויים להשפיע על יכולותיה של קרן הפנסיה לעמוד בהתחייבויותיה כלפיו בהווה ובעתיד ובסופו של דבר, לספק את ציפיותיו כפי שהגדירן ביום הצטרפותו לקרן.

בין הגורמים העשויים להשפיע על יכולתה או אי יכולתה של הקרן לממש את ציפיותיו של העובד:
יציבות החברה העומדת מאחורי הקרן.
צורה ואיכות ניהול הקרן.
הרווחיות של הקרן.
מדיניות החיתום של הקרן.
דמי הניהול.
התשואה על ההשקעות. (נתון שיש לבחון אותו לאורך זמן)
סטיית התקן בהשקעות. (החשיפה לסיכון)
שיעור מקבלי קצבת הנכות. ( נתון נוסף - סוג המקצועות והעיסוקים של העמיתים (סיכון) )
שיעור מקבלי קצבת הזקנה. ( נתון נוסף- הגיל הממוצע של העמיתים בקרן)
מספר החברים הכולל. (לרבות החלוקה בין מבוטחים פעילים למבוטחים לא פעילים ופנסיונרים)
עלויות הביטוח במקרה מוות ונכות.
מקדמי ההמרה ומקדמי ההיוון. (שינויים במצבה הכלכלי של הקרן, שינויים במדיניות הקרן, שינויים בריבית, שינויים בתוחלת החיים).
תקנון הקרן וההגדרות . (מומלץ לבדוק את ההגדרות של הקרן בהתאם למצב האישי במקרים מיוחדים כגון: ילד מאומץ, ידוע/ה בציבור).
מידת ההתאמה של מסלול הביטוח הנבחר (מצריך ייעוץ אישי).
מידת ההתאמה של מסלול ההשקעה הנבחר (מצריך ייעוץ אישי).
ההטבות שמקבל העובד אם בדמי ניהול ואם ברכישת ביטוחים משלימים.
שיעור כלל מקבלי ההטבות מתוך כלל העמיתים בקרן.
תמהיל הלקוחות (חלוקה למעסיקים) (ריכוזיות וחשיפה למעבר עמיתים).
ניהול הסיכונים של הקרן, לרבות תפעוליים (כגון חובות מעסיקים לקרן).
גורמים נוספים
הערה:

צריך לקחת בחשבון כי מדובר בתקנון שניתן לשנותו מעת לעת ללא הודעה מראש לעמיתים, לפיכך יש להתעדכן בשינויים החלים בתקנון לאורך תקופת החברות בקרן בעיקר בנושאי ההגדרות, מקדמי ההמרה לפנסיה וכדומה, יש גם לעקוב לאורך זמן אחר ביצועי הקרן (התשואות) ולבחון מחדש את מידת ההתאמה של המסלול הנבחר ואפיק ההשקעה.


בחירת קרן הפנסיה
יש לבחון באופן אישי את מידת ההתאמה של כל אחת מהקרנות לצרכיך, העדפותיך ונתוניך כגון מצבך המשפחתי. (לבחון את ההגדרות הרלבנטיות המופיעות בתקנון הקרן).
לבחור את מסלול הביטוח המתאים לך (החל מינואר 2006).
יש לבחור את אפיק ההשקעה המתאים עבורך (החל מינואר 2006). (בשל מורכבות תנאי הקרנות נכון להיום וריבוי האפשרויות העומדות בפני העמית מומלץ לעובד לקבל ייעוץ מקצועי אישי בהתאם לנתוניו האישיים).
לבחון בהיבט כללי את שאר הנתונים של הקרן כגון: התשואות, ניהול הסיכונים, מקדמי ההמרה לגמלה. (נדגיש כי ביצועי העבר אינם מלמדים בהכרח על ביצועי העתיד).
לעקוב אחר ביצועי הקרן ואחר השינויים בתקנון הקרן במהלך תקופת החברות בקרן, זאת מאחר ומצבך האישי עשוי להשתנות במהלך השנים, תקנון הקרן אף הוא עשוי להשתנות במהלך תקופת החברות בקרן ותוצאות ההשקעות של הקרנות לאורך זמן, יתבררו בעתיד. (כאמור כיום ניתן לעבור מקרן לקרן, בכפוף לתקנות).

נגיש כי לעיתים יתרון של קרן אחת לעובד אחד מהווה חיסרון לעובד אחר, לפיכך על כל עובד לבחון בעצמו ולבחור בעצמו, את קרן הפנסיה המתאימה לו ביותר.

יש לבחון מקרוב את כל ההיבטים שהובאו במאמר זה, מאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ אישי ואינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה כזו או אחרת.


אודות הכותב:
בעל ניסיון רב בתחומי המיסוי, הפיננסים והביטוח.

נושאי התמחות:
תכנוני מס לפורשים, תכנון מס בהטבות סוציאליות, מיסוי יחיד וחברות, קרנות פנסיה, תכניות ביטוח וקופות גמל.

קרן פנסיה פנסיה מוקדמת

מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשי