מדריך אינטרנטי בתחום הפנסיה

פנסיה

מונחי פנסיה

פנסיה
קרן פנסיה

קופת גמל לקצבה שמטרתה לשלם פנסיה לזיקנה, שארים ונכות. קרן הפנסיה נועדה לשלם לעובד שכיר או לעצמאי שפרש מעבודתו, או לשאיריו, תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת אכשרה מתאימה. ההצטרפות לקרן פנסיה נעשית באמצעות מעביד או באופן פרטי.
תקנוני קרנות הפנסיה

קרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיית זיקנה, שארים ונכות.

פנסיית יסוד

קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיה בעת פרישה בלבד.

תכנית פנסיה צוברת

תכנית פנסיה המשולמת על ידי הקרן מכספים שהופקדו בקרן ונצברו על ידי העובד והמעביד או העצמאי לאורך תקופת עבודתו.

פנסיה תקציבית

תכנית פנסיונית אשר בה מבוטחים בד"כ עובדי השירות הציבורי, ביניהם עובדי רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, מוסדות חינוך ומחקר ועוד. בשונה מתכנית פנסיה צוברת, בתכנית התקציבית אין צבירת כספים וזכויות הפנסיה של העובד מובטחות ומשולמות מתוך התקציב של המעסיק ומכאן בא שמה של התכנית.
קרן פנסיה תקציבית וקופה ציבורית.

קרן ותיקה

קרן פנסיה שהחלה לפעול לפני 01/01/1995.
התקנון האחיד

קרן חדשה

קרן פנסיה שהחלה לפעול לאחר 01/01/1995.

פנסיה

זרם תשלומים תקופתיים הניתנים לעובד שכיר או לעצמאי לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או בעטיה של נכות, או מחלה או אירוע מוסכם אחר או לשאירי העמית לאחר פטירתו.

מבוטח? עמית

מי שמשלם או שילם פרמיות לקרן הפנסיה וחבר בקרן. קיימים שלושה סוגי מבוטחים בקרן הפנסיה:
פעיל - לזכותו משולמים דמי גמולים לקרן באופן שוטף.
מוקפא - עמית פעיל שהפסיק להפריש כספים לקרן ואינו מושך את כספו מהקרן.
פנסיונר - מקבל מהקרן פנסיה בשל נכות או זיקנה או שאירי עובד/פנסיונר הזכאים לתשלומי פנסיה מהקרן.


אודות הכותב:
בעל ניסיון רב בתחומי המיסוי, הפיננסים והביטוח.

נושאי התמחות:
תכנוני מס לפורשים, תכנון מס בהטבות סוציאליות, מיסוי יחיד וחברות, קרנות פנסיה, תכניות ביטוח וקופות גמל.
פנסיה מוקדמת קרן פנסיה

מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשי