מדריך אינטרנטי בתחום הפנסיה

פנסיה

מבוא לחיסכון פנסיוני

פנסיה

חשוב מאוד שנגיע לגיל הפרישה עם אמצעי מחיה מספקים, כך שנוכל לחיות ברווחה כלכלית.

חיסכון פנסיוני הינו החיסכון החשוב ביותר ואת עיקרו נחסוך בעזרתם של המוצרים הפנסיונים השונים.

משפחה ישראלית מוציאה בממוצע כ-12,000- 10,000 ש"ח מדי חודש - נתונים מ-2008.

בכדי להיות זכאים לקצבה ברוטו של כ-10,000 ש"ח, נצטרך לחסוך כ-2 מליון ש"ח.
יש לקחת בחשבון כי מקורות המחייה בגיל הפרישה רבים ומגוונים והם כוללים בין השאר קצבאות הביטוח לאומי, חסכונות ופיקדונות, תיקי ניירות ערך, נדל"ן מניב, קצבאות מקרנות פנסיה / ביטוחי מנהלים / קופות גמל, מענקי פרישה וכיוצ"ב.
בכדי להגיע ל-2 מליון ש"ח שיתנו לנו את הקצבה שבדוגמה, יש לחסוך כ-2,750 ש"ח מדי חודש במשך 35 שנים.

בחישוב זה הנחנו שמנהלי החיסכון הפנסיוני, ישיגו לנו תשואה ריאלית של כ-3% לשנה - זוהי הנחה שמרנית באופן יחסי.
לדוגמה, אם אתם בעלי שכר של 10,000 ש"ח ברוטו לחודש ואתם חוסכים בביטוח מנהלים, הרי שיחד עם המעסיק נחסכים לכם בדרך כלל כ-20% מהשכר שהם כ-2,000 ש"ח.
למעשה הסכום הזה מחולק כך: המעסיק מפקיד עבורכם כ-%8.33 מהשכר עבור פיצויי פיטורין ועוד כ-5%-7.5%  עבור חיסכון פנסיוני וביטוחים נילווים. השכיר עצמו מעביר עוד כ-7%-5% מהשכר עבור החיסכון והביטוחים הנילווים.
יש לשים לב שחלק מההפקדות מממנות ביטוחים ואת דמי הניהול ולכן נניח לצורך החישוב שרק 85% מהסכום אכן עוברים לחיסכון. לכן אתם למעשה חוסכים כל חודש כ-1,700 ש"ח.

לאחר 35 שנה, יצטברו ההפקדות בסך 1,700 ש"ח לכ-1.25 מליון ש"ח שיזכו אתכם בקצבה חודשית של כ-6,250 ש"ח.
לקצבה זו נוסיף את קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי כ-1,400 ש"ח ליחיד (נכון ל-2010) והנה אתם כבר ב-7,650 ש"ח לחודש שזה לא רחוק מהמטרה של 10,000 ש"ח שהצבנו בדוגמה.

יש לקחת בחשבון שברבים מבתי האב, שני בני הזוג עובדים וחוסכים לפנסיה וחשוב להסתכל על סך הפנסיה המשותפת. כמו כן, בעולם העבודה המודרני, אנשים בדרך כלל אינם עובדים ברציפות 35 שנים או מקבלים את אותו השכר.
תקופות אבטלה וירידה במשכורת יביאו להפסקות ברצף החיסכון הפנסיוני.

לכן, חשוב לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, כך שמידי שנה / שנתיים וכן במעבר בין עבודות יסייע לכם לעשות את הסדר הנכון בתכנון החיסכון לפנסיה.
.
מעבר לקצבה הפנסיונית והביטוח הלאומי, יש לקחת בחשבון נכסים מניבים, ירושות, חסכונות בבנק וכיוצ"ב שיעזרו לנו בפנסיה.

את החלק הנותר הדרוש להשלמת הקצבה הרצויה יש לחסוך בדרכים מתאימות ולא להסתפק רק בחסכונות שיש דרך תלוש השכר.
חשוב לזכור, כי תכנון פנסיוני נכון ומותאם אישית, טוב שיעשה על ידי יועץ פנסיוני מקצועי ובלתי תלוי.
המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק - יועצת פנסיונית אובייקטיבית | יועצת השקעות פרטית | www.RDVC.co.il