מדריך אינטרנטי בתחום הפנסיה

פנסיה

איך להתייחס לפנסיה שלנו – נקודות למחשבה

פנסיה

בזמן האחרון אנו עדים לריבוי מאמרים בעיתונים הכלליים והכלכליים על ההבדלים בין הכלים החיסכון פנסיוני מאת אנשים שהבנתם את הנושא די מגבלת לתחקיר המהיר שעשו.

כולנו יודעים שבמשק הישראלי קיימים שתי אופציות לחיסכון הפנסיוני ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. השיח הציבורי מתמקד כמעט תמיד בעלויות דמי ניהול או בתשואות, מעט מחשבה מפנית לאופי האמיתי של הכלים הפנסיוניים שלהם השפעה עצומה לפרנסה שלנו בעת פרישה.

קרן הפנסיה מסתמכת על ביטוח הדדי וכמעט אף פעם לא רוכשת ביטוח משנה, לכן במקרה של ריבוי תביעות למשל תאונת עבודה במקום גדול שבדרך כלל מבוטח באותה קרן – ההפסד הכספי שהקרן תישא בו לבדה ישפיע ישירות על חבריה על ידי הפחתת תשלומי הפנסיה שלהם.

ביטוח מנהלים מושתת על עקרונות חברת ביטוח שמחלקת את הסיכון עם מבטח משנה. נכון האופציה הנ"ל עולה יותר בדמי הניהול שלה אולם היא מעניקה מקדם קצבה ידוע מראש – כלומר המבוטח יקבל פנסיה לפי תוחלת חיים ידועה מראש בעוד שבקרן הפנסיה יהיה התקבול מבוסס על תוחלת החיים בעת הפרישה.

מנגנון האיזון האקטוארי חייב לשקול בקרן הפנסיה את שווי התשלומים העתידיים של החברים מול הערך של נכסי הקרן , וברגע שנכסי הקרן ערכם פחות מהתשלומים העתידיים (עקב עליית תוחלת החיים) תפחית הקרן את הפנסיות לעמיתיה.

אם הצפי השמרני הוא לתוחלת חיים גבוהה ב10 שנים לאנשים צעירים בהשוואה לתוחלת החיים הנוכחית כיום – הפנסיה שיקבלו מהקרן עלולה לרדת ב 40% ברגע האמת. בביטוח מנהלים שבו המקדם מבטח המצב יהיה שונה מאד ולטובה.

גם הכיסוי לאבדן כושר בקרן הפנסיה שונה במהותו מביטוח אבדן כושר עבודה עיסוקי שקיים בביטוח המנהלים
לסיכום ישנם יתרונות בביטוחי מנהלים שיש לקחת אותם בחשבון כאשר מתכננים את פרנסתנו בפרישה. לא רק עלות דמי הניהול חשובה וכמו בכל מוצר או שירות יש לבחור את המתאים לנו .

דב אהרוני
הכותב הוא סוכן ביטוח עם וותק של 25 שנה ותאר שני במנהל עסקים